HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében a CREW-PA Kft. számára is kötelező, hogy a közleményeit közzé tegye. Társaságunk a 2006. évi V. törvény 21/A. § (1) bekezdése alapján közzétételi kötelezettségének a társaság honlapján való közzététellel tesz eleget. Társaságunk honlapjának címét valamint email elértetőségünket a hatályos cégbírósági nyilvántartás tartalmazza.

CREW-PA Kft. közzétételei:

#közlemény#

Közzététel napja: 2016.11.29.
Közzététel tárgya: NAK-nyilatkozat
Közzététel szövege:
Utolsó változás kelte: 2016.11.29. nemleges nyilatkozat minden érintett TEÁOR kódra
Pitlik László, ügyvezető#közlemény#

Közzététel napja: 2015.12.01.
Közzététel tárgya: Törzstőke-emelés
Közzététel szövege:
Utolsó változás kelte: 2015.12.01. változások tartalma
Pitlik László, ügyvezető#közlemény#

Közzététel napja: 2012.01.22.
Közzététel tárgya: Törzstőke-leszállítás, második közzététel
Közzététel szövege:
A CREW-PA Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Esze Tamás utca 24.; cg.: 13-09-086824, a továbbiakban: Társaság) a Gt. 162. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján ezúton közli, hogy a Társaság a törzstőkéjét leszállítja.
A törzstőke-leszállítást kimondó határozat (1/2011.12.19. sz. TGY. határozat) kelte: 2011. december 19. napja.
Az eredeti törzstőke nagysága: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.
A leszállított törzstőke nagysága: 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint.
A törzstőke-leszállítás célja: tőkekivonás.
A törzstőke leszállítást követően a Társaság tagjainak törzsbetétje az alábbiak szerint alakul:
Pitlik László tag törzsbetétje 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint készpénz
Pitlikné Petz Krisztina tag törzsbetétje 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint készpénz.
Ezúton tájékoztatjuk a társaság hitelezőit, hogy a jelen hirdetmény az első közzétételt megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt. Az a hitelező, aki biztosítékra tart igényt, ezen igényét a jelen hirdetmény utolsó (második) közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jogosult bejelenteni a társaságnál. Nem jogosult azonban biztosítékra a hitelező, ha a törzstőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal - jogszabály rendelkezése vagy szerződés alapján - már rendelkezik, vagy ha a társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.
Pitlikné Petz Krisztina, ügyvezető#közlemény#

Közzététel napja: 2011.12.22.
Közzététel tárgya: Törzstőke-leszállítás, első közzététel
Közzététel szövege:
A CREW-PA Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Esze Tamás utca 24.; cg.: 13-09-086824, a továbbiakban: Társaság) a Gt. 162. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján ezúton közli, hogy a Társaság a törzstőkéjét leszállítja.
A törzstőke-leszállítást kimondó határozat (1/2011.12.19. sz. TGY. határozat) kelte: 2011. december 19. napja.
Az eredeti törzstőke nagysága: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.
A leszállított törzstőke nagysága: 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint.
A törzstőke-leszállítás célja: tőkekivonás.
A törzstőke leszállítást követően a Társaság tagjainak törzsbetétje az alábbiak szerint alakul:
Pitlik László tag törzsbetétje 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint készpénz
Pitlikné Petz Krisztina tag törzsbetétje 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint készpénz.
Ezúton tájékoztatjuk a társaság hitelezőit, hogy a jelen hirdetmény ezen első közzétételt megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt. Az a hitelező, aki biztosítékra tart igényt, ezen igényét a jelen hirdetmény utolsó (második) közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jogosult bejelenteni a társaságnál. Nem jogosult azonban biztosítékra a hitelező, ha a törzstőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal - jogszabály rendelkezése vagy szerződés alapján - már rendelkezik, vagy ha a társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.
Pitlikné Petz Krisztina, ügyvezető#közlemény#

********************Közzététel vége! ********************